Koliko poslušalcev sliši vaš oglas?

Dokazano je, da oglaševanje najbolje deluje takrat, ko ima potrošnik konkretno potrebo in je v fazi nakupnega procesa. V tistem trenutku ima oglaševana blagovna znamka največjo možnost vplivanja na nakupno odločitev posameznika. Pa vendar mnogi slovenski oglaševalci še vedno ne izkoriščajo tega potenciala. Več ...

Z istimi budžeti do 50 % več nagovorjenih strank!

High Reach & Low Frequency oglasne kampanje so bolj učinkovite,  saj dosežejo 50% več potencialnih strank in imajo 35% nižji CNT, ob enakih budžetih.

V kolikor bi naročniki prerazporedili  štiri objave oglasna na dan med dve enako veliki radijski mreži, po dve objavi oglasa na dna,  bi njihova oglasna kampanja dosegla 50% več potencialnih strank, CNT pa bi bil 35% nižji. Več ...Radijski oglasi morajo biti najprej slišani, da so lahko učinkoviti!

Radio je enostaven medij za konzumiranje, saj lahko med poslušanjem oprav-ljamo različna opravila.

Kar je na eni strani velika prednost za poslušalce, je lahko na drugi strani sla-bost za oglaševalce, saj ne vedo ali bo njihov oglas dejansko slišan. Zato je podatek Radiometrije o tem, kako pozorno spremljajo poslušalci vsebino radia, zelo pomemben pri izboru radijske postaje, saj pomembno vpliva na učinkovi-tost oglaševanja. Več ...

Share Of  Voice  =  Share of Mind  =  Share Of Market

Share of Voice vpliva na rast ali padec tržnega deleža blagovne znamke. 

S prerazporeditvijo oglaševalskih budžetov na medije z manj oglasov dosežejo naročniki večji Share Of Voice ob istih budžetih. Hkrati povečajo ROI vloženih oglaševalskih sredstev. Več ...


Število oglasov v oglasnem bloku vpliva na učinkovitost oglaševanja.

Učinkovitost oglaševanja pada z večanjem števila oglasov v oglasnem bloku. Po nekaterih ocenah so dolgi oglasni bloki do 5x manj učinkoviti, saj so se posluša-lci navadili izmikat radijskim oglasom.

Na dan 19.10.2017 smo izvedli analizo oglasnih blokov treh največjih komerci-alnih radijskih mrež ter ene večje lokalne radijske postaje. Podatki so pokazali do 70% razhajanj dolžin in števila oglasov v oglasnih blokih. Več ...
Doseg ima večji vpliv na rast prodaje, kot frekvenca objav!

Kakšen vpliv na ROI oglaševanja imata doseg in frekvenca objav?

Odgovor na vprašanje, ki se zastavlja oglaševalcem že desetletja, bo presenetil mnoge. Zahvaljujoč Nielsenovi raziskavi, na primeru konkretnih oglasnih kam-panj zdaj vemo, da ima doseg neprimerno večji efekt na ROI oglasnih budžetov, kot frekvenca objav. Več ...