DOKAZANO JE, DA OGLAŠEVANJE NAJBOLJE DELUJE TAKRAT, KO IMA POTROŠNIK
KONKRETNO POTREBO IN JE V FAZI NAKUPNEGA PROCESA. TAKRAT IMA  BLAGOVNA ZNAMKA NAJVEČJO MOŽNOST VPLIVANJA NA NAKUPNO ODLOČITEV POSAMEZNIKA.
 

KAKO SMO NA KONKRETNEM PRIMERU RADIJSKE OGLASNE KAMPANJE DOSEGLI Z MANJ OBJAVAMI OGLASA VEČ POTENCIALNIH STRANK?

Analizirali smo dva primerljiva budžeta radijskih oglasnih kampanj.

Zaradi narave poslušalskih navad slovenskih radijskih poslušalcev (povprečen čas poslušanja radia je 2 uri in 20 minut) smo dosegli s tremi oglasnimi objavami na dan, na treh radijskih postajah/mrežah: "Lokalna radijska mreža, Radio 1 in VAL 202",  58% njihovih dnevnih poslušalcev, oz. v povprečju 19,5% vseh dnevnih poslušalcev z eno oglasno objavo. 
S petimi oglasnimi objavami na dan smo dosegli na dveh radijskih postajah/mrežah: "Radio 1 in VAL 202", 66% njunih dnevnih poslušalcev, vendar v povprečju le 13% vseh dnevnih poslušalcev z eno oglasno objavo.

Ker je vsaka dodatna objava oglasa na dan manj učinkovita (z njo nagovorimo manj dodatnih unikatnih radijskih poslušalcev), dosežemo s prerazporeditvijo oglaševalskih budžetov na dodatne radijske postaje boljši rezultat, kot ga dosežemo z večanjem frekvence oglasnih objav na istih radijskih postajah. Zato je naše priporočilo oglaševalcem, da najprej poskrbijo za čim večji radijski doseg in planiranje, kjer bo vsak poslušalec slišal oglas najmanj 5 krat v času trajanja oglaševanja. Dodatne frekvence objav naj sledijo za tem, v koliko obstajajo za to dodatna sredstva.

PRIMERJALI SMO UČINKOVITOST DVEH RADIJSKIH OGLASNIH KAMPANJ, PRIMERLJIVIH BUDŽETOV.

Z analizo surovih podatkov raziskave radijske poslušanosti, ki smo jo izvedli v sodelovanju z raziskovalno agencijo Ninamedia (izvajalec Radiometrije), smo na numerusu 4.400 respondentov izvedli preračun dejanskih radijskih dosegov dveh primerljivih radijskih oglasnih kampanj.

Obe oglasni kampanji sta trajali 10 dni. Dolžina oglasov je bila enaka. Obe kampanji sta se predvajali na večih nacionalnih radijskih mrežah/postajah, kjer ima vsaka podobno število dnevnih poslušalcev (cca 250.000 vsaka) in podobno ceno oglaševanja. V obeh kampanjah so bili vsi poslušalci, ki so slišali oglas, izpostavljeni oglasu najmanj 5 krat v času trajanja kampanje. Oglasna budžeta obeh kampanj sta bila podobna.

Prva oglasna kampanja se je predvajala na Radiu 1 in VALu 202.  Radijski postaji imata skupaj 491.000 dnevnih poslušalcev. V času trajanja oglasne kampanje se je na vsaki radijski postaji/mreži predvajalo po 50 objav oglasa, skupaj 100 objav (5 objav na dan, 10 dni, na dveh enako velikih radijskih postajah). V času trajanja oglasne kampanje je oglas slišalo 66% dnevnih poslušalcev obeh radijskih postaj oz.  cca 323.000 različnih oseb. Z eno objavo oglasa na dan smo dosegli 13% vseh dnevnih poslušalcev.

Druga oglasna kampanja se je predvajala na Lokalni radijski mreži, Radiu 1 in VALu 202. Tri radijske postaje imajo skupaj  745.000 dnevnih poslušalcev. V času trajanja oglasne kampanje se je na vsaki radijski postaji predvajalo po 30 objav oglasa, skupaj 90 objav (3 objave na dan, 10 dni, na treh enako velikih radijskih postajah). V času trajanja oglasne kampanje je oglas slišalo 58% dnevnih poslušalcev vseh treh radijskih postaj oz.  cca 434.000 različnih oseb. Z eno objavo oglasa na dan smo dosegli 19,5% vseh dnevnih poslušalcev.


Z ISTIM OGLASNIM BUDŽETOM, SMO Z MANJ OBJAVAMI NAGOVORILI 35% VEČ POTENCIALNIH STRANK, OZ. KAR 110.000 VEČ OSEB, ZA ISTO CENO!