KAMPANJE AKTIVACIJE PRODAJE SO NA L.R.M. NACIONALNEM RADIU PRAVI HIT

Osrednje nagradne igre, kampanje aktivacije prodaje, unikatne radijske vsebine in rubrike so na L.R.M. NACIONALNEM RADIU bolj odzivne. Skrivnost je v tem, da je tovrstnih vsebin na postajah L.R.M. RADIA manj, zato se jih poslušalci še niso naveličali, kot je to primer na komercialnih radijskih mrežah. Tako so tovrste kampanje na L.R.M. NACIONALNEM RADIU tudi do 10x bolj odzivne in učinkovite.


LOKALIZIRAJTE SVOJE OGLASNE KAMPANJE IN SE PRIBLIŽAJTE SVOJIM KUPCEM 

PLANIRAJTE NACIONALNO, NAGOVARJAJTE LOKALNO!

Z L.R.M. NACIONALNIM RADIEM imate možnost lokalizacije svojih nacionalnih oglasnih kampanj. Lokalizirane oglasne kampanje so praviloma bolj učinkovite, saj vabijo kupce neposredno v poslovalnico. Potrošniki dojemajo lokalizirane oglase tudi bolj osebno. Še posebej, če so posneti v lokalnem dialektu, ali celo v narečju. Vse to vam omogoča edino L.R.M. NACIONALNI RADIO.


L.R.M. NACIONALNI RADIO POSLUŠA PREKO 450.00 POSLUŠALCEV VSAK DAN!

IZKORISTITE SLOVES IN PRILJUBLJENOST  MODERATORJEV  V OKOLJIH, KJER VSAK POZNA VSAKEGA 

Postaje L.R.M. NACIONALNEGA RADIA izhajajo iz okolij, kjer vsak pozna vsakega. Takšni so tudi njihovi priljubljeni moderatorji s katerimi se prebivalci dnevno srečujejo in pogovarjajo. Zato ima njihovo priporočilo še posebej veliko težo.

OSEBNO PREDSTAVITE SVOJE IZDELKE V PREDSTAVITVENIH KONTAKTNIH ODDAJAH 

Na postajah L.R.M. NACIONALNEGA RADIA lahko predstavite svoje izdelke in storite tudi skozi predstavitvene oddaje. Nekateri izdelki zahtevajo podrobnejšo predstavitev, zato jih lahko na postajah L.R.M. NACIONALNEGA RADIA predstavite osebno, kot gost v studiu oz. jih lahko skupaj z vami posnamemo v živo, nato pa produkcijsko obdelane posredujemo v predvajanje.

L.R.M. NACIONALNI RADIO GENERIRA NOVO PRODAJO 

Več kot 93% poslušalcev L.R.M. NACIONALNEGA RADIA ne posluša Radia 1, Aktuala, Centra..., zato jih lahko radijsko nagovorite zgolj preko nas. Postaje L.R.M. NACIONALNEGA RADIA dnevno posluša preko pol milijona različnih ljudi, na tedenski ravni pa že skoraj milijon.


NE IZGUBITE SE V MASI RADIJSKIH OGLASOV.

POZICIJA VAŠEGA OGLASA JE KLJUČNA ZA UČINKOVITOST VAŠEGA OGLAŠEVANJA.

NA L.R.M. NACIONALNEM RADIU BODO VAŠI OGLASI DO 3 KRAT BOLJ IZPOSTAVLJENI

Komercialne radijske mreže predvajajo tudi do 25 oglasov v istem oglasnem bloku. Na frekvencah L.R.M. NACIONALNEGA RADIA se v popvrečju predvaja med 5 in 8 oglasov v bloku. Zato bodo vaši oglasi pri nas do 3 krat bolj izpostavljeni in posledično tudi bolj učinkoviti. Vsi vaši oglasi se bodo predvajali v PRIME TIME radijskih terminih med 7:00 in 17:00 uro.


POSTAJE L.R.M. NACIONALNEGA RADIA SO NAJBOLJ POSLUŠANE V ŠTEVILNIH SLOVENSKIH MESTIH IN OBČINAH 

Medtem, ko je fokus Radia 1, Aktuala, Centra ... populacija mladostnikov, so postaje L.R.M. NACIONALNEGA RADIA osredotočene na mešano poslušalstvo v slovenskih mestih in krajih vseh velikostih. Zato je miks takšnih poslušalcev bolj pester, saj se nagovarja delovno aktivna populacija, ki predstavlja dejanske potrošnike . 

Če se posluša Radio 1, Aktual, Center ... v glavnem zaradi glasbe, se posluša postaje L.R.M. NACIONALNERGA RADIA tudi zaradi vsebine, kar kaže, da so poslušalci L.R.M. NACIONALNEGA RADIA tesneje povezani z okoljem v katerem živijo, z naravo, s sosedi in dojemajo čas in življenje na bolj pristen način.


* Število dnevnih poslušalcev. Vir: Mediana, vsi poslušalci, Slovenija, jan – jun 2022, 21 postaj, n:12.865.