NA KRATEK ALI DOLGI ROK, SHARE OF MIND JE KLJUČEN ZA USPEH PRODAJE!VEČJI SHARE OF VOICE POMENI VEČJI SHARE OF MARKET.

 

SHARE OF  VOICE  =  SHARE OF MIND  =  SHARE OF MARKET

SHARE OF VOICE VPLIVA NA RAST ALI PADEC TRŽNEGA DELEŽA BLAGOVNE ZNAMKE.

S prerazporeditvijo oglaševalskih budžetov na medije z manj oglasov dosežejo naročniki večji Share Of Voice ob istih budžetih. Hkrati povečajo ROI vloženih oglaševalskih sredstev.

ZAKAJ JE POMEMBNO OGLAŠEVATI TAM, KJER JE MANJ KONKURENCE?

Ob izvedbi analize oglasnih blokov slovenskih radijskih postaj (na dan 19.10.2017) smo naleteli na zanimive posebnosti oglaševalcev:

  • čeprav v Sloveniji dnevno posluša radio cca. 1.250.000 Slovencev, večina nacionalnih radijskih oglaševalcev še vedno nagovarja zgolj 1/3 ali manj dnevnih poslušalcev (potencialnih kupcev). Zato so oglasni bloki treh največkrat zakupljenih komercialnih radijskih mrež, več kot enkrat daljši od oglasnih blokov preostlih 95% radijskih postaj. Trajajo tudi do 20 oglasov v oglasnem bloku!
  • avtomobilisti so največji radijski oglaševalci. Tako se je na eni komercialni radijski mreži v istem dnevu zvrstilo kar 22 različnih oglasov za avtomobi-liste (Share Of Voice posameznega oglasa je bil 4,5%). V istem dnevu se je zvrstilo na lokalni radijski postaji zgolj 5 različnih oglasov avtomobilistov, kar je prineslo posameznemu oglasu skoraj 5X večji Share Of Voice (20%).
 


KLJUČNE UGOTOVITVE:

  • z oglaševanjem na radijskih postajah z manj konkurenčnimi oglaševalci, doseže oglaševalec ob istih budžetih večji Share Of Voice svojih oglasnih sporočil, in posledično večji ROI svojih oglaševalskih investicij
  • radijske postaje z manj oglasi v oglasnih blokih zagotavljajo večjo izpostav-ljenost naročnikovih oglasov in posedičnovečjo učinkovitost oglaševalskih kampanj

L.R.M. NACIONALNI RADIO IMA V POVPREČJU DO 70% MANJ OGLASNIH SPOROČIL!