ZDRUŽENJE NEODVISNIH RADIEV

Združenje neodvisnih radiev je interesno gospodarsko združenje neodvisnih radijskih postaj. Ustanovljeno je bilo leta 2017. Danes zastopa interese neodvisnih zasebnih radijskih postaj, komercialnih in s statusom posebnega pomena.

V okviru Združenja neodvisnih radiev delujeta Neodvisna tiskovna agencija ter Neodvisno glasbeno uredništvo.


Neodvisna tiskovna agencija:

Mail: desk@znr.si


Neodvisno glasbeno uredništvo:

Mail: glasba@znr.si


Združenje neodvisnih radiev deluje v okviru Zavoda za razvoj neodvisnega radia.

Kontaktni podatki:

Zavod za razvoj neodvisnega radia

Aleksander Žišt

Mail: aleks.zist@znr.si

M:   + 386 (0) 51 622 733