KOLIKO POSLUŠALCEV DEJANSKO DOSEŽETE Z ENIM RADIJSKIM OGLASOM?

GLAVNE UGOTOVITVE:

Na vprašanje koliko poslušalcev doseže vaš oglas je najpogostejši odgovor,  število vseh dnevnih poslušalcev radijske postaje. Tak podatek je zelo precenjen, saj so poslušalske navade radijskih poslušalcev zelo različne in se razlikujejo od radia do radia. Raziskave poslušanosti Radiometrija in Mediana razpolagata s podatki o urnih rejtingih (št. poslušalcev v posamezni uri), ne  podata pa podatka o tem, koliko poslušalcev je v dveh različnih časovnih terminih istih in koliko različnih, zato ti podatki ne razkrijejo dejanskih dosegov konkretnega mediaplana oglasne kampanje.

KAKO IZRAČUNAVAMO TOČEN DOSEG RADIJSKEGA OGLAŠEVANJA?

Da smo lahko prišlo do natančnih podatkov o številu izpostavljenih poslušalcev posamezne radijske oglasne kampanje (glede na konkreten mediaplan objav), smo naredili lastno raziskavo z analizo surovih podatkov radijske poslušanosti, ki smo jo izvedli v sodelovanju z raziskovalno hišo Ninamedia, ki izvaja tudi uradno raziskavo radijske poslušanosti Radiometrija. V raziskavi je sodelovalo 4.405 respondentov iz celotne Slovenije, v starosti od 10.75 let.


Lasten analitični model nam omogoča izračun natančnega podatka o številu izpostavljenih poslušalcev posameznemu radijskemu oglasu in celotni oglasni kampanji,  za vsako oglasno kampanjo in za vsak radio posebej ali v kombinaciji media mixa (glede na konkreten mediaplan objav).

KATERE SO NAŠE GLAVNE UGOTOVITVE:

  • z dvema objavama oglasa na dan, nagovorite na istem radiu cca. 50% vseh dnevnih poslušalcev radijske postaje
  • 100% dodatnih objav oglasa na dan ( dodatna dva oglasa na dan, skupaj štiri objave na dan) bo povečalo doseg oglasne kampanje le za 30%, oglas bo dosegel cca. 60% vseh dnevnih poslušalcev
Vsaka dodatna objava oglasa na dan je manj učinkovita, zato je smiselno iste oglasne budžete prerazporediti med več različnih radijskih postaj, kjer z dvema oglasnima objavama na dan nagovorite novih 50% poslušalcev radijske postaje.

High Reach & Low Frequency oglasne kampanje so bolj učinkovite,  saj dosežejo 50% več potencialnih strank in imajo 35% nižji CNT!