Kontakt

Združenje neodvisnih radiev

Ustanovitelji združenja so neodvisne lokalne in regionalne radijske postaje, komercialne postaje in postaje s statusom posebnega pomena.

V združenju sodeluje 18 radijskih postaj, kjer vsaka postaja ohranja programsko neodvisnost ter samostojen tržni nastop na oglaševalskem trgu.

Kontakt in oglaševanje:

Aleksander Žišt

Mail: aleks.zist@znr.si

M:   + 386 (0) 51 622 733

Člani Združenja neodvisnih radiev: