Radijski oglasi morajo bit najprej slišani, da so lahko učinkoviti.

Radio je enostaven medij za konzumiranje, saj lahko med poslušanjem oprav-ljamo različna opravila.

Kar je na eni strani velika prednost za poslušalce, je lahko na drugi strani sla-bost za oglaševalce, saj ne vedo ali bo njihov oglas dejansko slišan. Zato je podatek Radiometrije o tem, kako pozorno spremljajo poslušalci vsebino radia, zelo pomemben pri izboru radijske postaje, saj pomembno vpliva na učinkovi-tost oglaševanja.

Radiometrija je merila na kakšen način se poslušajo radii.

Raziskava Radiometrije je ugotavljala na kakšen način poslušajo poslušalci njihovo priljubljeno radijsko postajo. Ob tem so imeli anketiranci na razpolago naslednje odgovore:

  • kot zvočno kuliso (ne vem katere skladbe se predvajajo)
  • samo glasbo (vem katere skladbe se predvajajo)
  • slišim voditelja, povezovalca in poslušam o čem govori
  • posvetim se poslušanju in pozorno spremljam tudi govorni program
  • drugo