Slovenska Bistrica, 8.9.2020

Neodvisni radii podpirajo nadalnjo obravnavo Novele ZMed - E

Združenje neodvisnih radiev

V Združenju neodvisnih radiev, ki deluje v okviru Zavoda za razvoj neodvisnega radia in združuje več kot 20 neodvisnih lokalnih radijskih postaj po vsej Sloveniji (komercialnih in s statusom posebnega pomena), podpiramo prizadevanja Ministrstva za kulturo na področju vzpostavitve bolj poštenih pogojev za sobivanje vseh medijev, ki bodo omogočili dolgoročen obstoj in razvoj vseh medijev v Sloveniji, tudi manjših in neodvisnih medijev. Zato podpiramo nadalnjo obravnavo Novele Zakona o medijih – E,  ki se naj ustrezno dopolni z amandmaji kateri naj vključujejo tudi predlagane rešitve iz strani Združenja neodvisnih radiev. 

V tem trenutku je slovenska medijska krajina izrazito monopolizirana, kar je mogoče videti tako na področju televizije, tiska kot tudi radia. Takšno stanje koristi predvsem velikim medijem, ki so si skozi leta, mnogokrat tudi s pomočjo “dvomljivih praks in prijemov”, oblikovali močne monopole na področju oglaševalskega trga, preko katerih danes obvladujejo celoten medijski trg in onemogočajo razvoj neodvisne konkurence in s tem pluralnosti na področju slovenskih medijev.  

Za današnje stanje pa ni kriva zgolj pretekla pasivnost Ministrstva za kulturo, ampak je v primeru anomalij na področju radijske panoge v veliki meri kriv tudi AKOS, ki kot nacionalni regulator ni reguliral komercialnih radijskih mrež potem, ko te že od vsega začetka niso izpolnjevale pogojev na področju obvezne priprave lokalnih matičnih programov (vsebin), iz 83. člena veljavnega ZMed. S tovrstnim izkoriščanjem zakonodaje so si komercialne radijske mreže tekom let ustvarile več milijonske prihranke/dobičke, in posledično monopolne položaje, s katerimi danes izsiljujejo in uničujejo preostale neodvisne lokalne radijske postaje. Zato razumemo predlagano reformiranje komercialnih radijskih mrež predvsem, kot posledico 13 letnih kršitev veljavnega ZMed iz strani komercialnih radijskih mrež, ki še danes niso pripravljene pričeti z izpolnjevanjem zakonskih obvez.  

V Združenju neodvisnih radiev menimo, da vsebuje predlagana Novela ZMed E dovolj primernih izhodišč, ki bi lahko v prihodnje omogočile bolj pošteno sobivanje vseh medijev v Sloveniji, zato je smiselno, da gre predlog z ustreznimi dopolnitvami v nadalnjo obravnavo. Ob tem naj se upoštevajo tudi predlagane rešitve Združenja neodvisnih radiev, ki so dostopne na tej povezavi. 


Združenje neodvidnih radiev

Združenje neodvisnih radiev je interesno gospodarsko združenje neodvisnih lokalnih in regionalnih radijskih postaj. Ustanovljeno je bilo leta 2017. Danes zastopa interese preko 20 neodvisnih lokalnih in regioanlnih zasebnih radijskih postaj, komercialnih in s statusom posebnega pomena.


V okviru Združenja neodvisnih radiev delujeta Neodvisna tiskovna agencija ter Neodvisno glasbeno uredništvo.

Neodvisna tiskovna agencija:

Mail: desk@znr.si

Neodvisno glasbeno uredništvo:

Mail: glasba@znr.si


Združenje neodvisnih radiev deluje v okviru Zavoda za razvoj neodvisnega radia.