Dolžine oglasnih blokov, na dan 19.10.2017.Dolgi oglasni bloki vodijo v izogibanje oglasom.

Učinkovitost oglaševanja pada z večanjem števila oglasov v oglasnem bloku. Po nekaterih ocenah so dolgi oglasni bloki do 5x manj učinkoviti, saj so se posluša-lci navadili izmikat radijskim oglasom.

Na dan 19.10.2017 smo izvedli analizo oglasnih blokov treh največjih komerci-alnih radijskih mrež ter ene večje lokalne radijske postaje. Podatki so pokazali do 70% razhajanj dolžin in števila oglasov v oglasnih blokih.

Tudi do 20 oglasov v oglasnem bloku komercialnih radijskih mrež!

Dolgi oglasni bloki so slabi za poslušanost in za učinkovitost oglaševanja. 

Dolžine oglasnih blokov komercialnih radijskih mrež so med 3,5 in 6 minut. V tem času se v povprečju predvaja okoli 15-17 oglasov. Največje izmerjeno število oglasov v posameznem bloku ene izmed mrež je bilo 20.

Dolgim oglasnim blokom so se radijske postaje s tovrstnimi težavami prilago-dile s krajšanjem oglasnih sporočil. Tako je bila povprečna dolžina oglasnega sporočila na komercialnih radijskih mrežah okoli 15 sekund medtem, ko je bila povprečna dolžina oglasnega sporočila na lokalni radijski postaji več kot 20 sekund.

Krajši oglasi so manj učinkoviti!

Več raziskav o učinkovitosti različnih dolžin oglasnih sporočil je ugotavilo, da je priklic 15 sekundnega oglasa bistveno manjši od priklica 30 sekundnega oglasa, saj ima 15 sekundni oglas manj časa, da prebije naročnikovo zaznavno bariero. Prav tako ima manj časa za vsebino in brendiranje ter sprožanje pozitivnih emocij do oglaševane blagovne znamke.

Kako učinkovit je oglas na 16. mestu v oglasnem bloku?

"Manj oglasov, večji efekt.", velja v poplavi današnjih oglasov bolj kot kadarkoli doslej. 

V radijskem oglaševanju so ekskluzivne oglasne pozicije najbolj zaželjene. Žal je število teh pozicij omejeno, zato se večina oglasov še vedno predvaja v oglasnih blokih.  

Analiza oglasnih blokov komercialnih radijskih mrež, dne 19.10.2017, je poka-zala, da pri planiranju oglasov nacionalnih oglaševalcev ni pravila na katerem mestu v oglasnem bloku se pojavljajo njihovi oglasi. Tako bi  bili mnogi naročniki precej razočarani ob ugotovitvi, da so se njihovi oglasi predvajali na 13., 15. ali pa tudi 17.... mestu v oglasnem bloku!
 
 
 


Lokalni radii imajo v povprečju 6-8 oglasov v oglasnem bloku!