Vizualizacija radijske poslušanosti

Grafični izris pokritosti radijskih postaj, na ravni posamezne občine, pokaže sliko dejanskih dosegov radijskih postaj na lokalni ravni. Temu dejstvu radijski oglaševalci mnogokrat posvečajo premalo pozornosti.  Še posebej, če imajo razpršeno mrežo lokalnih poslovalnic, kjer je pomembno kvalitetno pokrivanje vsake poslovne enote. 

Ker je bilo v preteklosti najlažje izvesti nacionalni zakup radijskega oglaševanja  preko radijskih mrež, se je pri mnogih naročnikih zasidralo prepričanje, da radijske mreže zadovoljivo pokrivajo celotno Slovenijo. Spodnji primer prikazuje, da temu ni tako ...

Vizualni prikaz poslušanosti po občinah -  primer pokritosti prve komercialne mreže*

 

Vizualni prikaz poslušanosti po občinah -  primer skupne pokritosti prve komercialne mreže in 20-ih lokalnih radiev (LRP 20)*

 

* V Lokalnem radijskem paketu LRP 20 sodelujejo: Radio Hit (Ljubljana), Radio Zeleni val (Grosuplje), Radio Gorenc (Tržič), Radio Sora (Škofja loka), Radio Univox (Kočevje), Radio Murski val (Murska Sobota), Radio Ptuj, Radio Prlek (Ormož), Radio Slovenske gorice (Lenart), Radio City (Maribor), Radio Net (Maribor), Radio Pohorje (Maribor), Radio Brezje (Maribor), Radio Celje, Radio Rogla (Slovenske Konjice), Radio Velenje, Radio 94 (Postojna in Logatec), Radio Capris (Koper), Primorski val (Cerkno in Kobarid), Radio Sraka (Novo Mesto). Dnevni doseg. Prekrivanje dnevnih poslušalcev ni upoštevano in znaša cca 6%.  

Občine z num. pod 100: Ankaran n:45, Bistrica ob Sotli n:70, Bloke n:68, Dobje n:36, Dobrna n:78, Dobrovnik n:76, Hodoš n:23, Jezersko n:49, Kobilje n:26, Kostel n:30, Kuzma n:97, Loški Potok n:53, Luče n:72, Mirna n:50, Odranci n:71, Osilnica n:9, Podlehnik n:77, Razkrižje n:34, Ribnica na Pohorju n:69, Solčava n:39, Sveti Andraž v Slov. goricah n:54, Tabor n:70, Trnovska vas n:77, Velika Polana n:89, Veržej n:47, Zavrč n:88,Žetale n:82